Corona protocol

September 2021

Hier kun je het meest recente coronaprotocol vinden: https://www.knmo.nl/protocol/

August 2020

Algemeen

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dit betekent:

 • – anderhalve meter afstand houden van elkaar
 • – vaak en goed handen wassen
 • – geen handen schudden
 • – hoesten en niesen in elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken
 • – aanraken van het gezicht vermijden
 • – thuis blijven als je zelf of iemand uit je huishouden klachten heeft
 • – als jij of iemand uit je huishouden positief getest is op covid-19 dan blijf je thuis en volgt de instructies van de GGD
 • – je komt pas weer repeteren als je 24 uur klachtenvrij bent

Ter uitvoering van de hygiënemaatregelen is op de repetitielocatie beschikbaar:

 • – desinfecterende handgel
 • – oppervlaktespray
 • – papieren handdoekjes

(Maar om opstoppingen te voorkomen heeft het de voorkeur dat je je eigen hand-desinfectie meeneemt!)

Protocol bepalingen

Veiligheids- en hygiëneregels voor alle muzikanten

 • – voordat je naar de repetitie komt handen wassen met water en zeep
 • – toiletbezoek zoveel mogelijk thuis
 • – indien toch noodzakelijk dan met 1 persoon tegelijk in de toiletruimte
 • – zorg dat je instrument en lessenaar thuis zijn gereinigd 
 • – arriveer kort voor de repetitie, tenzij je een voorbereidende rol hebt.
 • – we repeteren in aangepaste samenstelling; daarmee zorgen we voor voldoende ruimte; de samenstelling wordt tijdig per mail gecommuniceerd
 • – bij het binnengaan van het gebouw houd je anderhalve meter afstand tot elkaar; de deuren staan open, ook voor de ventilatie
 • – bij binnenkomst desinfecteer je je handen;
 • – de indeling van de ruimte is gemarkeerd door de stoelen; de tussenruimte tussen de stoelen is 2 meter; stoelen worden niet verplaatst
 • – grote instrumenten worden uitgepakt in de kerkzaal op de aangegeven plaats, vóór je de repetitieruimte binnen gaat
 • – de overige instrumenten zoveel mogelijk bij je stoel; als dat niet past dan op de aangewezen plekken
 • – volg de looproute die ter plaatse is uitgezet en zorg dat je ook dan steeds anderhalve meter afstand houdt
 • – op de plattegrond van de zaal is uitgezet welke stoel voor jou is; je ontvangt deze plattegrond per mail
 • – de slagwerkers dragen handschoenen tijdens de repetities en maken onderling tilkoppels zodat steeds dezelfde mensen de instrumenten klaarzetten en opruimen
 • – alle blazers zorgen zelf voor een schoon vochtopnemend doekje, handdoek of tissues voor de opvang van condensvocht uit hun instrument;
 • – ‘uitblazen’ gebeurt met zo weinig mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproeieffect’ ontstaat
 • – deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek
 • – als er bladmuziek wordt uitgedeeld, gebeurt dit met handschoenen
 • – in de pauze blijf je zoveel mogelijk op je plaats; drinken neem je zelf mee
 • – na afloop van de repetitie verlaat je de ruimte zo snel mogelijk weer
 • – gebruik steeds je gezonde verstand en handel maatgericht

Handhaving van de maatregelen

 • – naleving van de maatregelen is in ons aller belang en alle individuele leden zijn daarvoor zélf verantwoordelijk
 • – het bestuur is verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de veiligheids- en hygiënemaatregelen; het bestuur zal daarom leden aanspreken indien deze regels niet of onvoldoende nageleefd worden
 • – het bestuur is voor wat betreft dit protocol aanspreekpunt voor de leden, de gebouweigenaar/beheerder en de overheid
 • – als er aanpassingen komen op dit protocol, worden die via de mail naar alle betrokkenen gecommuniceerd

Dit protocol wordt binnen en buiten bij de repetitieruimte opgehangen. Het is via de mail aan alle leden bekend gemaakt en vermeld op de website van het RSB.

Contactpersoon: Jacqueline Gronert (penningmeester), rsbsecretariaat@gmail.com